إسم فعل صفة حال
softness soften soft ---
solution solve --- ---
sorrow --- sorrowful, sorry ---
speech speak speechless ---
speed speed speedy speedily
spelling spell --- ---
stability stabilize stable ---
statement state --- ---
stone --- stony ---
stoppage stop --- ---